Bild och Foto: Kataloger designade efter utarbetandet av fotograferingar och häfte som innehåller de sociala ansvarsprojekt som Neolife Medical Center utför med sina cancerpatienter.

 

Illustrationer Till Gökkuşağı Förskola: Den månatliga tidningen för Gökkuşağı Förskola med in-school nyheter och läroplan efter åldersgrupp. Tidningen, där de illustrationer och innehåll som användes i tidningen skapades av vårt företag, publicerades regelbundet i två år.

 

Illustrationer Till Neolife Medical Center: Neolife Medical Center Oncology Service ville ha ungdomsbok för barnen som tog strålbehandling. Dessa böcker som skrivs ut på fyra olika språk (ryska, engelska, arabiska och turkiska) var beredda att stödja dem i denna utmanande behandlingsprocess. Bokens illustrationer, som i 20 cm x 35 cm storlekar, ritades också av vårt företag.