aaa

Analys Och Planeringsprocess

Varje design förbereds genom att överväga målgruppen och strategin för varumärket. Av detta skäl är analysstadiet det första och viktigaste steget i designprocessen. Vi tar hand om att definiera din affärsidentitet, dina affärsstrategier och målgrupper i den här processen, där alla uppgifter om institutionen läggs ut och vi samlar nödvändig information för att kunna fastställa en rörelses punkt i den design som ska göras.
 
Genom att upprätta en dialog med dig i denna process skapar vi ett dokument av dina förväntningar. Vi detaljerar dina önskemål liksom koncept, färg, visuell och text på det mest korrekta sättet genom att försöka förstå dem på ett rätt sätt.
 
När vi eniga om de ömsesidiga förväntningarna, kommer vi till slutet av denna fas och överför ditt projekt till vår designer för att initiera designfasen.

Design Process

Det designarbetet som startade efter vi har en uppfattning om dina behov, med andra ordskapande processen är en process där möjligheterna ses över för att kunna erbjuda dig den mest lämpliga lösningen och utarbetandet som genomförs i riktning med dessa möjligheter. Efter den första presentationen av utkastet och en översyn process ska revideringar enligt det lämpligt förslaget utföras i detta stadiet.

Godkännande & Leveransprocess

Designen som är utarbetad efter utförandet av de nödvändiga översynsprocesserna levereras återigen till dig i presentationen. Efter slutförandet av denna stadiet fullbordas designprocessen. Vid behov tillämpar vi den slutliga översynförfrågan och levererar designen som vi har utarbetat till dig efter ert godkännande.

Göteborg

Sweden

Eklandagatan 40
412 82 Göteborg

Email: info@fddesign.se
Telefon: 073 262 63 02
073 262 63 26

Ring oss!;

073 262 63 02
073 262 63 26

Design resan för FDD Design som startade i Stockholm 2016 fortsätter i Göteborg.
Med sina estetiska, kreativa och effektiva grafiska designstudier lyckas FD design bli en lösningspartner för många etablerade företag och ger liv åt de mönster som speglar varumärkesandan